Spółdzielnia Socjalna INVEST została powołana do życia we wrześniu 2012 r.
Jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. 

Spółdzielnia jest Fundatorem Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST, która prowadzi Centrum NGO w Nowej Rudzie oraz jest partnerem Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.

Spółdzielnia jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Federacji Przedsiębiorstw Społecznych oraz była jednym z podmiotów podpisujących umowę konsorcjum w sprawie powołania Klastra Przedsiębiorstw Społecznych.


Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.
Nasze usługi wykonujemy z dużym zaangażowaniem mając na względzie zadowolenie klienta.

Zapraszamy do współpracy...!!!